Terminarz zawodów

Wszystkie zbliżające się zawody mogą Państwo znaleźć na stronie: http://www.pzszerm.pl w zakładce Zawody i klikając
w Zawody nadchodzące.

Ponadto w Klubie na tablicy informacyjnej umieszczonej na drzwiach znajduje
się informacja o najbliższych zawodach.